дробильная установка Barmac

<дробления machinemanufacter в Индии

Ш.ЦОЛМОН: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮХ ...

-Төрийн байгууллага болон компаниудаас жил бүрийн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын тайланг цахимаар хүлээж авч, боловсруулна.

Read More
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын ...

2023.4.6  1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам нь Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын 2022 оны нэгтгэл тайлан боловсруулах -ыг хэрэгжүүлэх

Read More
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын ...

2016 оны нэгтгэл тайлангийн үндсэн үзүүлэлт • 2016 онд олборлох салбар нь Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% эзэлж, 4,768 их наяд төгрөг байсан нь

Read More
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын ...

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам нь УУХҮЯ/202312012 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул Олборлох үйлдвэрлэлийн

Read More
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын ...

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам нь УУХҮЯ/202211013 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул Олборлох үйлдвэрлэлийн

Read More
МОНГОЛ - ОҮИТБС 2019 ТАЙЛАН

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС) гэдэг нь байгалийн баялгаас (ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий) олж буй орлогыг олон нийтэд

Read More
Монгол Улсын Олборлох үйлдвэрлэлийн ...

2020.3.26  Багийн гишүүд нь Монгол улсын олборлох салбар, төсвийн орлого, татвар, төлбөр, гаальтай холбоотой хууль эрх зүйн орчны өндөр мэдлэгтэй, тайлан

Read More
Гарын үсэг зурж баталгаажсан болно ...

1. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын олон улсын санаачлагын зорилго, зарчим, шалгуур үзүүлэлтийг Монгол Улсын оролцогч 3 тал хүлээн зөвшөөрч, сахин

Read More
свяжитесь с нами

свяжитесь с нами